Здравка Иванова Урумова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100161310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 147
Телефон: (02) 9863915
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24.2.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 28.1.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №16 / 28.1.1993 г.

Печат   Имейл