Здравка Иванова Еленкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300098810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Позитано" 3, вх. Д, ет. 1, к-ра 151
Телефон: (02) 9878866
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 09.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 09.3.1994 г.

Печат   Имейл