Звездица Николаева Николова - Недева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700145010
Колегия: София
Адрес: 1336; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Люлин-3", бл. 318, вх. А, ап. 12
Телефон: (02) 9252272
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 10.12.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 16.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №28 / 16.11.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 27.07.2008 г.

Печат   Имейл