Звезделина Наскова Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000470210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; ул. "Александър Батенберг" №1
Телефон: (02) 9804046
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 27.5.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 28.4.2009 г.

Печат   Имейл