Захари Димитров Захариев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000331410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 4, к-ра 410
Телефон: (02) 9873089
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 24.4.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 10.4.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №20 / 10.4.1996 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.07.2006 г.

Печат   Имейл