Захари Василев Варчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800315310
Колегия: София
Адрес: 1619; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Горска теменуга" №37.
Телефон: (02) 8574947
Факс: (02) 8574947
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.6.1982 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №5 / 17.5.1982 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №82-3-1 / 14.5.1982 г.

Печат   Имейл