Захаринка Тодорова Мазнева-Драгиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000291410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "6-ти септември" 12 Телефон: (02) 9870797
Факс: (02) 9870797

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.10.1990 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №11 / 06.7.1990 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: отсъствие от страната от 03.05.2011 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 01.09.2011 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: отсъствие от страната до 06.02.2013г. от 06.09.2012 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 01.06.2013 г.

Печат   Имейл