Зарухи Завен Задикян-Паникян

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200186810
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Александър Стамболийски" №84 - 86, ет. 2, офис. 4. Телефон: (02) 8526025
Факс: (02) 9516575
www: www.ppzlaw.com

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 18.9.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 18.9.2002 г.

Печат   Имейл