Жоро Василев Игнатов

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1500421410
Колегия: София
Адрес: 1362; област: София-град; община: Столична; град: гр. кв. Суходол; ул. "Траян Танев" № 63.
Телефон: (0888) 958850
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 31.1.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 16.1.2007 г.

Печат   Имейл