Живко Николов Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800275310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Триадица" №5 А, ет. 5, кабинет 525
Телефон: (02) 9812028
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.4.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 26.3.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 26.3.1997 г.

Печат   Имейл