Живко Илиев Бояджиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600436110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ж.к. "Хиподрума" , бл. 101, ет. 2, ап. 7 Телефон: (02) 8693139

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 16.1.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 11.12.2007 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.11.2013 г.

Печат   Имейл