Живко Георгиев Текемски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200411510
Колегия: София
Адрес: 1309; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Света Троица" , бл. 383, вх. А, ап. 27
Телефон: (02) 9281306
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 14.10.1997 г.

Печат   Имейл