Живка Николова Грозева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000374710
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Разслатица" 3
Телефон: (02) 8529034
Факс: (02) 8529034
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.2.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 08.3.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №14 / 08.3.1995 г.

Печат   Имейл