Жени Панайотова Гочева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000057510
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Хан Аспарух" №61, ет. 5.
Телефон: (02) 9545124
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 12.5.1999 г.

Печат   Имейл