Жени Менахемова Меворах-Сливова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500212410
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Братя Миладинови" 14 Телефон: (02) 9883456

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.7.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 22.7.2003 г.

Печат   Имейл