Жанета Христова Манасиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000036310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Калоян" 8, ет. 1, офис 8A
Телефон: (02) 9863737
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 08.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №44 / 08.3.2000 г.

Печат   Имейл