Жанета Ангелова Малинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500236710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 103
Телефон: (02) 9863534
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 03.5.1988 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №5 / 21.4.1988 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:chl5 от 15.02.2007 г.

Печат   Имейл