Жана Кунева Димитрова - Христова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200379110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Леге" 10, офис 301-305
Телефон: (02) 9809356
Факс: (02) 9809781
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 03.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №31 / 03.12.1997 г.

Печат   Имейл