Ефросина Кирилова Цокова

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1300318010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Екзарх Йосиф" 33
Телефон: (02) 9895430
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.7.1959 г.

Печат   Имейл