Ефросимка Кирилова Миланова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300295110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Цар Асен 10, ет. 4, ап. 7
Телефон: (088) 8720304
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.3.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 12.3.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 12.3.2003 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 18.03.2008 г. до 18.09.2008 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 18.03.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл