Етиен Георгиев Янев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700015510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 33, Търг. Дом, ет. 3, к-ра 327 Телефон: (02) 9890314

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 02.3.1982 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.12.2012 г.

Печат   Имейл