Еню Димов Комитов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000076210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Яворов" , бл. 43, вх. Б, ет. 2, ап. 18 Телефон: (02) 8720742

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 21.3.1974 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №14705-V / 16.10.1973 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2013 г.

Печат   Имейл