Енчо Тенев Енев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400429310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Света София" № 7, ет. 8.
Телефон: (02) 9817153
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 10.8.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 02.3.1999 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 30.09.2008 г. до 30.12.2008 г.

Печат   Имейл