Енчо Енчев Симеонов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500491510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; бул. Тодор Александров 28, ет. 7
Телефон: (02) 4214201
www: www.dpc.bg
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.7.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 22.6.2010 г.

Печат   Имейл