Емил Христов Владов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100274810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Самуил" 32
Телефон: (02) 9862195
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.10.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 06.7.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №33 / 06.7.1994 г.

Печат   Имейл