Емил Павлов Стумбов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000061210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" № 1 - А, ет. 3, кантора 368 /Търговски Дом/
Телефон: (02) 9877553
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.7.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №10 / 30.5.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-904 / 30.5.1986 г.

Печат   Имейл