Емил Николов Карамфилов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900246310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Д-р Г. Вълкович" 4-6
Телефон: (02) 9895598
Факс: (02) 9895598
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.10.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 23.9.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 23.9.1999 г.

Печат   Имейл