Емил Николов Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700304410
Колегия: София
Адрес: 1505; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Лисец" 8, партер
Телефон: (02) 9446640
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 20.6.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 09.5.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №20 / 09.5.2001 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.12.2005 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 01.01.2007 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2007 г.

Печат   Имейл