Емил Крумов Недялков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800232010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Лавеле" 32, ет. 2, к-ра 19
Телефон: (088) 8899381
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 10.7.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 26.6.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №43 / 26.6.1996 г.
Наказание: Порицание наложено на 04.08.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 08.12.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Порицание наложено на 26.02.2010г.
Наказание: Глоба, наложенa на 26.02.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 05.05.2010 г. до 05.05.2013 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 15.10.2010 г. до 15.01.2011 г.

Печат   Имейл