Емил Истилиянов Мутафчиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200041210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Асен" 2Б Телефон: (02) 9866628

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №153 / 23.6.2004 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 21.01.2013 г.

Печат   Имейл