Емил Ангелов Миланов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100346910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 4, ет. 3 Телефон: (02) 9808867

Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 01.2.1984 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №13 / 09.8.1983 г.
Наказание: Порицание наложено на 29.07.2008г.
Наказание: Глоба, наложенa на 01.07.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Порицание наложено на 18.08.2010г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 10.08.2011 г. до 10.08.2014 г.
Наказание: Порицание наложено на 20.12.2011г.
Наказание: Глоба, наложенa на 25.06.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.06.2013 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 25.02.2014 г. до 25.08.2014 г.

Печат   Имейл