Емилия Христова Янакиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000056810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. Дом, ет. 2, к-ра 248
Телефон: (02) 9863004
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 26.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 12.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 12.2.1997 г.
Наказание: Порицание наложено на 06.01.2010г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 28.02.2011 г.

Печат   Имейл