Емилия Станева Тодорова - Георгиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600296810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Позитано" 3, ет. 1, к-ра 152
Телефон: (02) 9865486
Факс: (02) 9865486
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 13.4.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №16 / 13.4.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 08.04.2011 г.

Печат   Имейл