Емилия Руменова Атанасова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600136010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, Търг. дом, ет. 2, к-ра 232
Телефон: (02) 9808807
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 08.5.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 24.4.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 24.4.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 15.05.2010 г.

Печат   Имейл