Емилия Николова Павлова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100128610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, ет 2, к-ра 262
Телефон: (089) 9098404
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.6.1971 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №675 / 13.1.1971 г.

Печат   Имейл