Емилия Костадинова Георгиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800339610
Колегия: София
Адрес: 2200; област: Софийска; община: Сливница; град: гр. Сливница; пл. "Съединение" 2
Телефон: (089) 6041129
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.3.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №30 / 31.1.1992 г.

Печат   Имейл