Емилия Йорданова Савева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600402110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Витоша" № 1А, Търг. дом, ет. 1, к-ра 104
Телефон: (02) 9863255
Факс: (02) 9863255
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 30.5.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 20.12.2005 г.
Наказание: Порицание наложено на 15.11.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 18.05.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 18.08.2010 г. до 18.08.2013 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 04.02.2011 г. до 04.05.2011 г.

Печат   Имейл