Емилия Драгомирова Каменова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600396110
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Бузлуджа" 25
Телефон: (02) 9533992
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 13.7.1966 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС № / 12.7.1966 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №4873-V / 07.7.1966 г.
Наказание: Порицание наложено на 07.05.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 20.07.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 27.07.2009 г.

Печат   Имейл