Емилия Георгиева Костова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800093110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Неофит Рилски" 25, ет. 3, ап. 7
Телефон: (02) 9880420
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 24.7.1957 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС № / 23.7.1957 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №4290 / 05.10.1956 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 10.10.2009 г.

Печат   Имейл