Емилия Вълчанова Янева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000168810
Колегия: София
Адрес: 1756; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Дървеница", бл. 45, вх. 1А
Телефон: (02) 9743846
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.11.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 08.11.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 08.11.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.11.2010 г.

Печат   Имейл