Емилия Витанова Стоименова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600375210
Колегия: София
Адрес: 1784; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Младост-1", бл. 74, вх. 1, ет. 4, ап. 19
Телефон: (02) 740607
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.11.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 26.9.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 15.09.2007 г.

Печат   Имейл