Емилия Василева Тодорова-Генчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000145210
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Александър Стамболийски" 55А
Телефон: (02) 9891434
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.12.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 15.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №61 / 15.10.1997 г.

Печат   Имейл