fbpx

Емилия Ангелова Станчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400198910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, вх. А, ет. 2, к-ра 243
Телефон: (089) 9689101
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.6.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 28.4.1992 г.