Емилиян Георгиев Гюров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900327710
Колегия: София
Адрес: 1164; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Университетска" 3, ет. 1, ап. 4
Телефон: (02) 8655397
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 26.5.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 12.5.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 12.5.1993 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2007 г.

Печат   Имейл