Емануил Кирков Профиров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000267710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Пиротска" 9, ет. 4; Търговски дом, ет. 3, ст. 366
Телефон: (088) 8639461
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 31.5.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 17.5.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №15 / 17.5.1995 г.

Печат   Имейл