Елмира Крумова Донова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600550210
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Черни връх" №46, ет. 1, ап. 5 Телефон: (02) 9620225
Факс: (02) 9620235

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.10.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №27 / 25.9.2012 г.

Печат   Имейл