Елка Славова Такова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500404310
Колегия: София
Адрес: 1233; област: София-град; община: Сердика; град: гр. София; ж.к. "Банишора", бл. 19, ап. 83. Телефон: (02) 8312369

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 21.2.2006 г.

Печат   Имейл