Елка Иванова Воденичарова-Крикорян

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900196610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Лерин 14, вх. Б, ет. 3, ап. 7 Телефон: (02) 9583262

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10.7.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС № / 01.7.1980 г.
Наказание: Порицание наложено на 25.06.2012г.
Наказание: Глоба, наложенa на 20.12.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл