Елиян Михайлов Михайлов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100505210
Колегия: София
Адрес: 1836; област: София-град; община: Подуяне; град: гр. София; ж.к. "Левски - В", бл. 17, вх. "Д" , ет. 2, ап. 88
Телефон: (02) 9435876
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24.1.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 18.1.2011 г.

Печат   Имейл