Елица Христова Желязова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000073910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, ет. 2
Телефон: (02) 9863599
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.4.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 22.3.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №24 / 22.3.2000 г.

Печат   Имейл